How to make a WordPress widget?

In this tutorial I’m showing how to create a WordPress widget. Widget we will create allows you to add to the sidebar a list of products from chosen category. It works with Woocommerce – e-commerce WordPress plugin.

System pomiaru wyników

System pomiaru wyników jest narzędziem, które pozwala ocenić, czy dana organizacja dobrze prosperuje, osiąga satysfakcjonujące wyniki oraz pomaga ukierunkować działania usprawniające/korygujące na obszary kluczowe dla rozwoju tejże organizacji.