Według grupy doradczej The Standish Group i jej corocznego raportu Chaos głównymi przyczynami porażki projektów są: [źródło]

 1. Brak informacji wejściowych od klienta
 2. Niekompletne wymagania i specyfikacje projektu
 3. Zmiana wymagań i specyfikacji projektu
 4. Brak wsparcia ze strony kierownictwa
 5.  Brak kompetencji w danej dziedzinie
 6. Brak zasobów ludzkich
 7. Nierealne oczekiwania klienta
 8. Niejasne cele
 9.  Nierealne ramy czasowe projektu
 10. Nowe technologie

Większość z tych czynników związanych jest z komunikacją, stąd potrzeba optymalizacji tego bądź co bądź miękkiego, a przez to przez wielu uważanego za mniej ważnego, obszaru jest bardzo istotne.

Źródło: http://legalvoice.org.uk/

Źródło: http://legalvoice.org.uk/

Podnoszenie umiejętności komunikacyjnych zespołu i project managera, budowanie relacji z klientem opartych na współpracy i zaufaniu, szkolenia, standardy, odpowiednia struktura i kultura organizacyjna to jedne z wielu sposobów na poprawę jakości komunikacji. Część z nich wymaga czasu, a inne znajdują się poza obszarem wpływu kierownika projektu. Dlatego wcale nie najprostszym, ale jednak podstawowym narzędziem w rękach project managera w zakresie komunikacji projektowej powinien być plan zarządzania komunikacją. Oczywiście w myśl przypisywaną Eisenhowerowi, że „plan jest niczym, a planowanie wszystkim”.

Plan zarządzania komunikacją definiuje kto może potrzebować jakich informacji, kiedy będą one potrzebne, kto może je dostarczyć i w jaki sposób.

Poniżej zamieszczam mapę myśli opisującą plan komunikacji, przygotowaną na podstawie książki „Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu” autorstwa Katarzyny Żbikowskiej. W związku z tym, że Pani Żbikowska jest również autorką książki o mapach myśli, stąd decyzja o wykorzystaniu tej formy prezentacji.

2 komentarze

 1. Nie sposób się nie zgodzić z artykułem. Podstawą każdej udanej operacji biznesowej jest dobra komunikacja. Oby więcej o tym mówiono i pisano ! Pozdrawiam

Leave a Reply

*

*