System pomiaru wyników

System pomiaru wyników jest narzędziem, które pozwala ocenić, czy dana organizacja dobrze prosperuje, osiąga satysfakcjonujące wyniki oraz pomaga ukierunkować działania usprawniające/korygujące na obszary kluczowe dla rozwoju tejże organizacji.

Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze.