System stworzony dla Banków Żywności zawiera dwie płaszczyzny. Pierwsza, widoczna dla wszystkich jest to system ogłoszeniowy z ofertami pracy wolontariackiej. Druga, widoczna tylko dla zarejestrowanych i zaakceptowanych użytkowników jest to system służący do obsługi zbiórek żywności. Screeny przedstawiają tylko pierwszą płaszczyznę realizacji.