Dostosowanie WordPressa pod Facebook Open Graph

#1 Utwórz aplikację

 1. Wejdź na stronę https://developers.facebook.com/apps
 2. Kliknij “Create New App”
 3. Uzupełnij informacje o aplikacji
 4. Zdefiniuj App Domains
 5. Zdefiniuj url dla 1. Website with Facebook Login

new-fb-app

Po utworzeniu aplikacji zostaniesz przekierowany na stronę aplikacji, gdzie znajduje się jej ID, które będzie nam potrzebne w kolejnych krokach.

#2 Sprawdź swój Admin ID

 1. Wejdź na https://www.facebook.com/insights/
 2. Kliknij “Statystyki Twojej witryny”
 3. Skopiuj swój Admin ID

#3 Dodaj w pliku function.php wsparcie dla miniaturek:

add_theme_support('post-thumbnails');

#4 Dodaj w pliku header.php meta tagi facebooka tuż po <head> lub tuż przed </head>:

<?php
 if (have_posts()):while (have_posts()):the_post();
 endwhile;
 endif;
 ?>
 <!-- the default values -->
 <meta property="fb:app_id" content="Your app ID" />
 <meta property="fb:admins" content="Your admin ID" />
 <!-- if page is content page -->
 <?php if (is_single()): ?>
 <meta property="og:url" content="<?php the_permalink() ?>"/>
 <meta property="og:title" content="<?php single_post_title(''); ?>" />
 <meta property="og:description" content="<?php echo strip_tags(get_the_excerpt($post->ID)); ?>" />
 <meta property="og:type" content="article" />
 <meta property="og:image" content="<?php
 if (function_exists('wp_get_attachment_thumb_url')) {
 if (has_post_thumbnail()) {
 echo wp_get_attachment_thumb_url(get_post_thumbnail_id($post->ID));
 } else {
 echo "http://(your-url-to-default-image)/logo.jpg";
 }
 }
 ?>" />
 <!-- if page -->
 <?php elseif (is_page()): ?>
 <meta property="og:site_name" content="<?php bloginfo('name') . the_title(' - '); ?>" />
 <meta property="og:description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" />
 <meta property="og:type" content="website" />
 <meta property="og:image" content="http://(your-url-to-default-image)/logo.jpg" />
 <!-- if other -->
 <?php else: ?>
 <meta property="og:site_name" content="<?php bloginfo('name') ?>" />
 <meta property="og:description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" />
 <meta property="og:type" content="website" />
 <meta property="og:image" content="http://(your-url-to-default-image)/logo.jpg" />
 <?php endif ?>

#5 Dodaj w pliku header.php tuż po <body> Java Script Facebooka ze strony https://developers.facebook.com/docs/javascript/gettingstarted/:

<div id="fb-root"></div>
<script>
 window.fbAsyncInit = function() {
 // init the FB JS SDK
 FB.init({
 appId : 'Your app ID', // App ID from the app dashboard
 channelUrl : '<?php echo site_url(); ?>/channel.html', // Channel file for x-domain comms
 status : true, // Check Facebook Login status
 xfbml : true // Look for social plugins on the page
 });
 // Additional initialization code such as adding Event Listeners goes here
 };
 // Load the SDK asynchronously
 (function(d, s, id){
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) {return;}
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/all.js";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>

#6 Przetestuj

 1. Jak wygląda źródło strony
 2. Jak będą wyglądały Twoje linki na https://developers.facebook.com/tools/debug/
 3. Jak wyglądają polubienia Twojej strony i jej podstron po dodaniu np. like box’a:
<div data-href="<?php the_permalink() ?>" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>

Dodaj komentarz