System pomiaru wyników

System pomiaru wyników jest narzędziem, które pozwala ocenić, czy dana organizacja dobrze prosperuje, osiąga satysfakcjonujące wyniki oraz pomaga ukierunkować działania usprawniające/korygujące na obszary kluczowe dla rozwoju tejże organizacji. Dobrze opracowany system pomiaru wyników wskazuje pracownikom jak również pozostałym interesariuszom kierunek, w którym zmierza organizacja, a także bezpośrednio wpływa na ich zachowanie.

Potrzeba stworzenia systemu pomiarów wyników dopasowanego do organizacji jest więc niezaprzeczalna. Od czego zacząć?

System pomiaru wyników składa się z modelu, celów głównych, wskaźników, celów szczegółowych oraz działań usprawniających.

Źródło: „Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera.” M. i P. Bourne.
Źródło: „Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera.” M. i P. Bourne.

Model pomiaru wyników jest to stelaż dla całego systemu pomiaru wyników. Za jego pomocą definiowane są cele główne, które następnie zostaną przekształcone we wskaźniki. Przyjęło się uważać, że celem każdej organizacji jest maksymalizacja zysku lub też minimalizacja kosztu – generalnie cele finansowe. Na pewno są to cele dominujące, ale z równą pewnością można stwierdzić, że niejedyne. Na popularności zyskują modele takie jak zrównoważona karta wyników, która kładzie nacisk na aspekty poza finansowe, czy prostopadłościan wyników, który pomaga opracować cele strategiczne w kontekście oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy. Skorzystanie z modelu upraszcza i porządkuje opracowanie celów głównych i mierników dla nich, ale nie jest konieczne. Wybór celów głównych jest jednak kluczowy dla stworzenia funkcjonalnego systemu pomiaru wyników. Narzędziem, które może pomóc w tym zadaniu jest mapa sukcesu. Jest to zadawanie sobie pytań co organizacja chce osiągnąć, jak i dlaczego.

Wskaźnik wyniku jest to liczbowe przedstawienie wyniku osiąganego przez organizację w kontekście konkretnego celu głównego. Dla każdego wskaźnika należy wyznaczyć precyzyjny cel szczegółowy, wskazać sposób obliczania, źródło danych, częstotliwość pomiaru, osobę, która dokonuje pomiaru i która podejmuje działania naprawcze oraz rodzaj tych działań.

Stworzenie systemu pomiaru wyników to dopiero początek. Kolejnym ważnym krokiem jest jego wdrożenie, kontrola i dostosowanie systemu.

Więcej na temat systemu pomiaru wyników w książce „Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera.” M. i P. Bourne. Zajrzyj do książki:

Dodaj komentarz