System pomiaru wyników

System pomiaru wyników jest narzędziem, które pozwala ocenić, czy dana organizacja dobrze prosperuje, osiąga satysfakcjonujące wyniki oraz pomaga ukierunkować działania usprawniające/korygujące na obszary kluczowe dla rozwoju tejże organizacji.

Czytaj dalej

Plan zarządzania komunikacją

Według grupy doradczej The Standish Group i jej corocznego raportu Chaos głównymi przyczynami porażki projektów są: [źródło]

  1. Brak informacji wejściowych od klienta
  2. Niekompletne wymagania i specyfikacje projektu
  3. Zmiana wymagań i specyfikacji projektu
  4. Brak wsparcia ze strony kierownictwa
  5.  Brak kompetencji w danej dziedzinie
  6. Brak zasobów ludzkich
  7. Nierealne oczekiwania klienta
  8. Niejasne cele
  9.  Nierealne ramy czasowe projektu
  10. Nowe technologie

Większość z tych czynników związanych jest z komunikacją, stąd potrzeba optymalizacji tego bądź co bądź miękkiego, a przez to przez wielu uważanego za mniej ważnego, obszaru jest bardzo istotne.

Źródło: http://legalvoice.org.uk/
Źródło: http://legalvoice.org.uk/

Podnoszenie umiejętności komunikacyjnych zespołu i project managera, budowanie relacji z klientem opartych na współpracy i zaufaniu, szkolenia, standardy, odpowiednia struktura i kultura organizacyjna to jedne z wielu sposobów na poprawę jakości komunikacji. Część z nich wymaga czasu, a inne znajdują się poza obszarem wpływu kierownika projektu. Dlatego wcale nie najprostszym, ale jednak podstawowym narzędziem w rękach project managera w zakresie komunikacji projektowej powinien być plan zarządzania komunikacją. Oczywiście w myśl przypisywaną Eisenhowerowi, że „plan jest niczym, a planowanie wszystkim”.

Plan zarządzania komunikacją definiuje kto może potrzebować jakich informacji, kiedy będą one potrzebne, kto może je dostarczyć i w jaki sposób.

Poniżej zamieszczam mapę myśli opisującą plan komunikacji, przygotowaną na podstawie książki „Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu” autorstwa Katarzyny Żbikowskiej. W związku z tym, że Pani Żbikowska jest również autorką książki o mapach myśli, stąd decyzja o wykorzystaniu tej formy prezentacji.