Geek Girls Carrots

Strona społeczności kobiet w IT Geek Girls Carrots.

Moim zadaniem było przeprowadzenie warsztatu, który miał na celu sprecyzowanie oczekiwań sponsora projektu i użytkowników wobec nowej strony społeczności. Następnie koordynowałam tworzenie projektu graficznego. Na koniec moim zadaniem było zakodowanie indywidualnego szablonu strony na WordPressie wraz ze wszystkimi wypracowanymi funkcjonalnościami i uruchomienie projektu na serwerze klienta.