mintu.me

Platforma łącząca aspekty e-commerce, crowdfoundingu i crowdsourcingu.

Projekt realizowany przy dofinansowaniu Unii Europejskiej. Moja rola było wsparcie klienta przy doprecyzowaniu specyfikacji technicznej, koordynacja realizacji projektu zgodnie z założeniami oraz przygotowywanie części dokumentów do rozliczenia projektu.