System dla Banków Żywności

System stworzony dla Banków Żywności zawierał dwie płaszczyzny. Pierwsza, widoczna dla wszystkich to system ogłoszeniowy z ofertami pracy wolontariackiej. Druga, widoczna tylko dla zarejestrowanych i zaakceptowanych użytkowników to system służący do obsługi zbiórek żywności. Screeny przedstawiają tylko pierwszą płaszczyznę realizacji.

Był to wyjątkowo ciekawy dla mnie projekt, w którym odpowiadałam za zebranie wymagań rożnych grup odbiorców, przeprowadzenie warsztatów, po których zaprojektowałam prototyp strony, a następnie jako koordynator grupy programistów z sukcesem stworzyliśmy finalny system.