Wdrożenie standardu COBIT w NHS Fife

Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) jest to zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania IT, które skoncentrowane są na kontroli, pomiarze efektów, ocenie dojrzałości systemu, zapewnieniu spójności pomiędzy strategią firmy a IT oraz zarządzaniu ryzykiem i zasobami. Z punktu widzenia biznesu standard ten ma na celu powiązanie celów biznesowych organizacji z jej celami IT.