People of Warsaw

People of Warsaw był to projekt, dzięki któremu wraz z grupa fotografów chcieliśmy pokazać ludzką twarzy Warszawy. Na stronie peopleofwarsaw.com publikowaliśmy zdjęcia przechodniów – mieszkańców, turystów, osób, które przyjeżdżają tu do pracy – i ich historie.

Zainspirowana podobnym projektem w Nowym Yorku (humansofnewyork.com) chciałam zachęcić warszawskich fotografów do wyjścia na miasto, rozmowy z przechodniami, zrobienia im zdjęcia i przesłania do naszej redakcji.

Byłam pomysłodawczynią projektu i jego koordynatorem, a także odpowiadałam za realizację  projektu od stron programistycznej.